-A +A

Welke vakken omvat het?

Basisonderwijs

 

 

 • lezen
 • taal
 • spellen
 • ontleden
 • rekenen middenbouw
 • rekenen bovenbouw

 

 

Voortgezet onderwijs

 

 

 • hoe maak je huiswerk?
 • leren leren
 • Nederlands: spellen, lezen, grammatica
 • Engels: spellen, lezen, grammatica
 • Frans: spellen, lezen, grammatica
 • Duits: spellen, lezen, grammatica
 • rekenen/wiskunde (onderbouw)